Synergi

Genforeningen 2020 – the reunification of Denmark

Synergi

Genforeningen 2020 Sønderborg.
100 året for at Sønderjylland blev genforenet med Danmark
The renufication of Denmark 1920 – 2020