Punkt Genau gemeinde Wollerau Schweiz


2 0 2 0 Genforeningen Spejlinger


2020 Gråsten plejecenter


2020 Varde Garten


Nordjyllands Historiske Museum, samarbejde om skulpturer, med fokus på arkæologi i det offentlige rum i Aalborg . Brobygning mellem kulturhistorie og moderne kunst. Læs mere LINK Tak til NORDMUS.dk LINK Tak til VELUX Fonden.

Bagudskuende dyr

Meta

Horisont


Moderne kunst fortolker historien
Som en væsentlig del af popudstillingerne bliver der præsenteret tre nye kunstværker, som fortolker byens historie på en ny, og moderne måde. Ovenpå hver af tre kuber vil der være placeret et kunstværk, der fortolker og genfortæller netop dette steds fund og historie. “Jeg vil gerne med kunsten bygge en bro til de historiske fund og derigennem levendegøre de mennesker, som har brugt genstandene i deres hverdag og haft dem i hænderne dengang i vikingetiden. For historien om, hvor vi kommer fra, er en stor del af, hvem vi er i dag,” forklarer den aalborgfødte kunstner Vivi Linnemann, der står bag kubernes kunstværker.
Kuben ved Budolfi Kirke være udsmykket med en GUL skulptur, ”META”, der består af tre kongekroner, der står som symbol på de skiftende konger, som har præget Aalborg i vikingetiden. Men Vivi Linnemann sætter samtidig ild til kronerne og minder os om, at kongemagt alene ikke er nok – der skal også ildsjæle til at skabe en by. Det er ildsjæle, der har slået mønterne, handlet i gaderne og bygget byen. Det er ildsjæle, der har holdt hverdagen i live med mad, tøj og tag over hovedet. Og det er ildsjæle, der den dag i dag gør Aalborg til den særlige by, den er”.
Tekst fra Nordmus.dk: “Aalborgs historie skrevet om
Vi bliver hele tiden klogere på det allertidligste Aalborg. Arkæologiske fund har de sidste 10-15 år ændret historien om Aalborg markant. F.eks. viser udgravninger i 2008 og 2016, at Aalborg allerede i 900-tallet var befæstet med jordvold og voldgrav. En befæstning, der kan have givet byen sit ”borg-navn”. Det fortæller, at byen allerede da var en væsentlig og betydningsfuld by. Andre fund viser, at byen har været trafikalt knudepunkt i vikingetiden, og at vikingeskibe fra nær og fjern i forb. med vikingetidens togter til England og Vesteuropa i 800-tallet og årtierne omkring år 1000 efter al sandsynlighed har brugt Aalborg som havn. Byens indbyggere har derfor uden tvivl været en del i disse togter. Det kan man blive klogere på ved den kube, der er placeret i Algade ved Sallings indgang. BLÅ skulptur “Horisont“.
Den tredje og sidste af pop-up udstillingens kuber, står i enden af Algade ved Bredgade Torv. Den fortæller om tro og religion i Aalborg i 1000-tallet, hvor vikingetidens asatro efterhånden forsvinder til fordel for den nye tro, kristendommen”. RØD skultptur “Bagudskuende dyr“.
Nordmus.dk